تبلیغات
معماری - مراحل کار در مدلسازی برای انجام آنالیز حرارتی در نرم‌افزار Etabs
[font=tahoma][/font]

1- مدلسازی کامل سازه و انجام بارگذاری ثقلی 

2- معرفی 2 حالت بار (Static Load Case) برای گرادیان حرارتی مثبت و منفی (نامگذاری حدالمقدور واضح و قابل فهم باشد - پشنهاد TEMPP (برای گرادیان مثبت) TEMPN (برای گرادیان منفی) یا THERMP (برای گرادیان مثبت) و THERMN (برای گرادیان منفی))

3- انتخاب تمامی المانهای سازه‌ای اصلی نظیر تیر و ستون که در فصل مشترک فضای محصور و فضای آزاد سازه قرار دارند - منظور ار فضای محصور داخل ساختمان می‌باشد. چنانچه پیلوت فاقد دیوار پیرامونی باشد (معمولاً در مناطق شمالی کشور) تمامی ستونهای پیلوت و تیرهای سقف نیز می‌بایست انتخاب شوند. 

4- اختصاص دادن بارگذاری حرارتی به المانهای انتخاب شده، برای این منظور از منوی Assign قسمت Frame/Line Load زیر منوی Temperature

5- انتخاب حالت بار مربوط به گرادیان حرارتی مثبت و معرفی گرادیان حرارتی برابر 30+ درجه سانتیگراد (مطابق آئین نامه)


6- انتخاب مجدد المانهای قبلی و اختصاص گرادیان حرارتی منفی برابر 30- درجه سانتیگراد مطابق مراحل 4 و 5

7- معرفی ترکیب بارهای طراحی بر اساس آئین نامه مورد استفاده برای طراحی.

8- انتخاب ترکیب بارهای جدید به عنوان ترکیب بار طراحی از منوی Design زیر منوی Select Design Combo 

 

9- انجام آنالیز سازه و سپس طراحی سازه.
تاریخ : سه شنبه 19 اسفند 1393 | 09:10 ق.ظ | نویسنده : مهندس رامین حسین خانی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.